+45 89 34 35 36
 

Sara Nielsen

Socialrådgiver, cand.soc.
Direkte telefon +45 31 13 02 09
E-mail sn@universadvokater.dk

Sara Nielsen er socialrådgiver fra Københavns Professionshøjskole 2017 og cand.soc. fra Aalborg Universitet 2019.

Hos universadvokater rådgiver Sara klienter inden for det sociale og socialretlige felt. Hendes arbejdsområde er ikke mindst børnesager, fx i relation til forældremyndighed, samvær og anbringelse. Sara fungerer således bl.a. som partsrepræsentant og bisidder i forhold til Familieretshuset, kommuner m.fl.

Sara har en omfattende erfaring fra ansættelser i kommunale familieafdelinger mv. Fra 2019 til 2023 arbejdede hun som freelance-konsulent med personer, der har været udsat for psykisk eller fysisk vold, med komplicerede samværssager og med sociale sager i relation til kommuner.

Hun har gennemført talrige kurser, specielt vedrørende børn og unge, og har undervist i kortere perioder på Aalborg Universitet og på Københavns Professionshøjskole.

Hun er fortsat ansat i Børns Vilkår som professionel bisidder og som underviser vedrørende digital dannelse og klassefællesskab, og hun er beskikket medlem af censorkorpset for socialrådgiveruddannelsen (Børn og unge).

Sara Nielsen arbejder tæt sammen med universadvokaters familieretsadvokater.

---------------

Sara 

 • oversætter for dig, hvad det er, kommunen siger, og forklarer sagsprocesserne.
 • afkoder, hvad der er kommunens bekymringsgrundlag
 • tager med dig til møde i Familieretshuset eller hos kommunen.
 • benytter aktindsigtsreglerne til at sikre, at både du og de instanser, der skal træffe afgørelse, har alle relevante informationer.
 • rådgiver dig om den bedste forældrekontakt med skole og myndigheder.
 • hjælper med at forberede dig til at møde i retten, så du får de vigtige ting frem og er knapt så nervøs.
 • sikrer, at kommunen husker at følge ikke bare serviceloven, men også fx forvaltningsloven og retssikkerhedsloven.
 • har stor erfaring med at udfærdige klager og andre henvendelser til kommuner, Ankestyrelsen, politisk ansvarlige mv.
 • tager gerne en samtale med dig om, hvad du kan gøre i en akut krisesituation, eller om du kan håndtere dine børn mere hensigtsmæssigt.
 • kan dissekere børnesagkyndig-erklæringer og fx holde dem op mod psykologloven.
 • er vant til at deltage i møder i jobcentre og sygedagpengeteams og i udvalgsmøder om anbringelse af børn.
 • er bisidder for børn og støtter dem i møder med myndigheder og i Familieretten.
 • har erfaring i at undervise både børn og voksne, professionelle såvel som lægfolk, om børns rettigheder mv.
 • … og kan hjælpe dig med mange andre opgaver end dem, vi har oplistet her..