+45 89 34 35 36
Ombudsmanden kræver svar vedrørende lang ventetid i værgemålssager
3. juli 2024

Folketingets Ombudsmand har i juni-juli 2024 reageret på de lange sagsbehandlingstider i værgemålssager hos Familieretshuset. Ventetiden kan strække sig op til 2,5 år, og flere klager fra borgere samt medieomtale har fået ombudsmanden til at tage affære. I en pressemeddelelse har ombudsmanden bedt Familieretshuset om en række oplysninger om sagsbehandlingstiden og prioriteringen af sager på området.

Klagerne vedrører ansøgninger om etablering af værgemål, ændring af værgemål samt brug af mindreåriges midler.

Tænketanken Justitia har tidligere kritiseret Familieretshusets ventetider og kaldt situationen "helt uholdbar". Foreningen af Faste Værger i Danmark har også udtrykt lignende kritik. Formanden, Lasse Hummelhof Frandsen, beskrev i maj måned ventetiden som “dybt, dybt kritisabel”

Ombudsmanden har nu bedt Familieretshuset om at redegøre for deres praksis og oplyse om initiativer til at nedbringe sagsbehandlingstiderne. Desuden ønsker ombudsmanden information om underretning af parterne om sagsbehandlingstiden undervejs i sagsforløbet. Familieretshuset skal svare inden udgangen af september, ifølge et brev vedlagt pressemeddelelsen.

Familieretshuset blev etableret i 2019 og erstattede Statsforvaltningen i forbindelse med en reform af skilsmissesystemet. I efteråret 2023 indgik alle partier i Folketinget en familieretsaftale, hvor der over de næste fire år bliver tilført 129,5 mio. kr. til indsatser på familieretsområdet. Dette var bl.a. et forsøg på at forbedre forholdene og reducere ventetiderne for de borgere, der involveres i værgemålssager.