+45 89 34 35 36

Bor I som forældre ikke sammen ...

Bor I som forældre ikke sammen, skal der findes ud af, hvem af jer der skal være bopælsforælder og hvem der skal være samværsforælder.

Nogle forældre kan selv blive enige, nogen har behov for hjælp til at nå til enighed om en god løsning, og andre igen har behov for at myndighederne (Familieretshuset/domstolene) træffer en afgørelse.

Alle sager om samvær, bopæl og forældremyndighed starter i Familieretshuset. Nogle sager afgøres i Familieretshuset, mens andre afgøres i retten. Vi hjælper gerne med at give dig et overblik over din sag.

Fælles forældremyndighed - hvem bestemmer hvad?

Bor I som forældre ikke sammen, men har fælles forældremyndighed, skal I være enige om:

• Skolevalg og videreuddannelse
• Skolefritidsordning
• Værgemål
• Risikobetonet fritidsaktivitet
• Flytning udenlands, herunder også til Grønland eller Færøerne
• Pas
• Religiøse forhold
• Navnevalg
• Ægteskab
• Medicinsk behandling

Bopælsforælderen kan selv træffe beslutning om:

• Daginstitution
• Daglige omsorgsforhold
• Fritidsaktiviteter
• Flytning indenlands
• Skolepsykolog
• Børnesagkyndig rådgivning

Samværsforælderen beslutter selv vedrørende:

• Den daglige omsorg under samværet
• Fritidsaktiviteter under samværet

Forældremyndighed

Tvangsfjernelse

Hvornår kan man tvangsfjerne børn og unge?

Gangen i en tvangsfjernelsessag

Børnetestamente

Barnets bopæl