+45 89 34 35 36

Bor I som forældre ikke sammen, skal der findes ud af, hvem af jer der – med nogle kedelige udtryk – skal være bopælsforælder og hvem samværsforælder.

I bør sætte alle kræfter ind på at arrangere jer i mindelighed, det er bedst for barnet, det er bedst for jer, og det er bedst for den familie, som I trods alt stadig er.

Kan I ikke finde ud af det, kan I rette henvendelse til Statsforvaltningen, som så typisk indkalder jer til et vejledningsmøde. Bliver I her enige om bopæl og samvær, sætter Statsforvaltningen ordningen på tryk.

Lykkes det heller ikke at blive enige med Statsforvaltningens hjælp, er der kun byretten tilbage.

 

Fælles forældremyndighed - hvem bestemmer hvad?

Bor I som forældre ikke sammen, men har fælles forældremyndighed, skal I være enige om:

 • Skolevalg og videreuddannelse
 • Skolefritidsordning
 • Værgemål
 • Risikobetonet fritidsaktivitet
 • Flytning udenlands, herunder også til Grønland eller Færøerne
 • Pas
 • Religiøse forhold
 • Navnevalg
 • Ægteskab
 • Medicinsk behandling

Bopælsforælderen kan selv træffe beslutning om:

 • Daginstitution
 • Daglige omsorgsforhold
 • Fritidsaktiviteter
 • Flytning indenlands
 • Skolepsykolog
 • Børnesagkyndig rådgivning

Samværsforælderen beslutter selv vedrørende:

 • Den daglige omsorg under samværet
 • Fritidsaktiviteter under samværet