+45 89 34 35 36

Et ”børnetestamente” er ikke et egentligt testamente, men en skriftlig erklæring, hvori man peger på, hvem man mener bedst kan tage sig af ens barn, hvis man dør, før barnet er fyldt 18 år.

Der er ikke egentlige formkrav til et børnetestamente. Ganske ofte skrives det ind i et traditionelt testamente, således at man samtidig tager stilling til, hvad der skal ske med arven efter en. Det giver typisk god mening at kombinere de to ting.

Har du som barnets mor alene forældremyndigheden over dit barn, bør du oprette et børnetestamente. Barnets far vil som udgangspunkt vil få forældremyndigheden, hvis du dør, men det kan jo ikke udelukkes, at han dør før dig, eller at I dør samtidig.

Har du og din samlever fælles forældremyndighed, er et børnetestamente også at tilråde. I kan jo fx begge omkomme i samme færdselsuheld.

Statsforvaltningen, der træffer afgørelse om forældremyndighed mv efter din død, vil som udgangspunkt følge tilkendegivelsen i børnetestamentet – medmindre forholdene omkring den person, du har peget på, ikke er betryggende.

Børnetestamenter bør udfærdiges af en professionel – en advokat.