+45 89 34 35 36

Reglerne om tvangsfjernelse af børn finder du først og fremmest i Lov om social service (Serviceloven) kapitel 11. § 58 er nøglebestemmelsen.

§ 58 siger, at en kommunes børn og unge-udvalg kan bestemme, at et barn eller en ung person kan anbringes uden for hjemmet, selv om hverken han/hun eller forældrene er enige heri, hvis der er en åbenbar risiko for alvorlig skade på pågældendes sundhed eller udvikling.

Som mulige skadesårsager nævner § 58

  1. utilstrækkelig omsorg for eller behandling af barnet eller den unge,
  2. overgreb, som barnet eller den unge har været udsat for,
  3. misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder hos barnet eller den unge
  4. andre adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge.